Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Svenska

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Innehåll i undervisningen i åk. 2

 

                              Svenska

 

     Innehåll i undervisningen under årskurs 2  

 

 

 

·      Parläsning, individuell läsning, Lina läser högt

 

·      Diskussioner kring det lästa, träna att återberätta, skriva om det lästa, ställa egna frågor om det lästa, svara på frågor om det lästa, lässtrategier

 

·      Muntliga presentationer: Veckans elev, Veckans boktips

 

·      Bokstävernas form

 

·      Skriva på iPad

 

·      Stavning (dubbelteckning, ng-ljud, j-ljud)

 

·      Informationssökning

 

·      Skriva olika typer av texter t.ex. berättande texter (med inledning, handling och avslutning), personbeskrivningar, faktatexter samt arbetsbeskrivningar

 

·      Kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka sitt budskap

 

·      Diskussioner i helklass och i smågrupper

 

·      Textbearbetning, förbättring av sina egna texter

 

·      Berätta för varandra om vardagliga händelser t.ex. om vad man har gjort i helgen eller på rasten

 

·      Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

 

·      Alfabetet, alfabetisk ordning

 

·      Dikttoppen

 

·      Skriva ned något som vi talat om (språkliga strategier för att minnas och lära)

 

·      Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet

 

·      Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk

 

·      Hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback