Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Läsförståelse år 5

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Språket är ditt starkaste vapen! I svenska kommer du att träna dig i synonymer, lära dig nya ord och öva på din läsförståelse så att ditt vapen blir så bra som möjligt!

När ska vi jobba med detta?
Återkommande under hela läsåret 2019/2020.

 

Vad ska jag kunna?
Du ska ha strategier (förutsägelser, reda ut oklarheter, beskriva med bild och ord och ställa frågor) för att förstå och tolka olika texter. Du ska också kunna förstå texternas budskap, både de som står i texten och sådant som står mellan raderna.

Kunna göra enkla och kronologiska (i tidsordning) sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar av texterna.

 

Hur kommer vi att träna på detta?
Vi övar läsförståelse i Zick Zack Läsrummet samt i Läsförståelse B. Ni kommer även att få öva med hjälp av andra medier och typer av texter. Ni kommer att få öva i par/grupper. Vi kommer att ha återkommande textsamtal under terminen. Vi kommer även att lyssna på olika typer av texter.

 

Hur kommer jag att visa vad jag har lärt mig?
Genom att genomföra övningarna samt delta i textsamtal och diskussioner.

 

Tips
https://www.youtube.com/watch?v=fevx7auiYug
https://www.youtube.com/watch?v=L383rReetuU&list=PLFU15gPi8fwF-8oTf2TML1LHAlI2rLiYr
https://urskola.se/Produkter/194364-De-fem-lasstrategierna-Forutspa
https://urskola.se/Produkter/186788-Pluggkoden-Strategier-for-lasning
http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback