Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Stora och små tal, samt enheter åk 7

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Under veckorna 40-43 kommer vi att arbeta med området "Stora och små tal, samt enheter". Vi kommer arbeta med multiplikation och division med stora och små tal, med enhetsomvandling och med problemlösning.

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • multiplicera och dividera med 10, 100, 1000...
 • multiplicera med stora tal
 • dividera med stora tal
 • dividera med små tal
 • omvandla mellan olika viktenheter
 • omvandla mellan olika volymenheter
 • omvandla mellan olika längdenheter
 • räkna med de fyra räknesätten
 • känna till prefixen, kilo, hekto, deci, centi och milli
 • arbeta med problemlösning

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par
 • arbete i grupp

 

Begrepp: multiplikation, division, vikt, volym, längd, förlänga, förkorta, prefix, 1 ton, 1 kilogram, 1 hektogram, 1 gram,

                   1 liter, 1 deciliter, 1 centiliter, 1 milliliter, 1m, 1 dm, 1 cm, 1 mm

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Vi kommer att ha flera korta bedömningsuppgifter.

Planering:

 

v. 40 Lektion 1

 Start kap 2+3

2.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

2.2 Multiplikation med stora tal

 

 

Lektion 2

Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Samt övningar på matteva

 

Repetition på kapitel 1

 

Lektion 3

2.3 division med stora tal

2.4 division med små tal

Lektion 4

v. 41 Lektion 5

2.5 enheter för vikt

2.6 enheter för volym

 

Lektion 6

3.1enheter för längd

Lektion 7

3.2 Tid och rörelse

Lektion 8

 

v. 42 Lektion 9

 3.3 hastighet

Lektion 10

3.4 Tabeller och diagram

Lektion 11

3.5 Lägesmått

Lektion 12

v. 43 Lektion 13

3.6 Lägesmått från tabeller och diagram

 

Lektion 14

Lektion 15

Lektion 16

 

 

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/409-enhetsomvandling.html#

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-6/enheter

http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=&HeadLanguage=&id=193&on_menu=1028&no_cache=1020204468

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Stora och små tal, samt enheter, åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter