Skolbanken Logo
Skolbanken

Yrkeslådor/rollek

Kristallen, Hedemora · Senast uppdaterad: 15 november 2019

För att utveckla leken bla rollek och samarbetslek, föra samtal runt matematiska problemlösningar, utveckla språket.

Syfte: Barnen ska bli nyfikna och föra samtal runt matematiska problemlösningar.

Barnen ska upptäcka varandra och kunna samarbeta.

Utveckla barnens ordförråd

 

Mål: Att lösa matematiska problem i vardagssituationer, 

      Få förståelse för att alla barn är viktiga och behövs

      För att kunna bli en del i leken, få ordförståelse

 

Metod: I vardagen räkna och prata matematik

            regellekar och styrda lekar, yrkeslådor

            sagoböcker om Nalle Bruno, samtal, reflektion

           Nalle Bruno påse.

           

       


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback