Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hinduism och Buddhism HT2019

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Hinduismen och Buddhismen är två världsreligioner som skiljer sig avsevärt ifrån de andra världsreligionerna både till människosyn och hur man utövar dem. Hur påverkar religionerna hur utövarna ser på världen och organiserar sina liv?

Mål för arbetet

Momentets syfte är att du möter, funderar och reflekterar över Hinduismens och Buddhismens livsåskådningar och vad dessa åskådningar innebär för människan och samhället. Du ska få kunskaper om religionernas traditioner, berättelser, symboler och världsåskådning. Målet är att kunskaperna ska tillåta dig att reflektera över frågor så som, hur utövarna ser på etik och moral, kön och sexualitet, jämställdhet och rättvisa, samt identitet. 

Arbetsgång

Med hjälp av genomgångar, läroböcker och internet källor ska du skriftligt redogöra för Hinduismens och Buddismens centrala drag, samt jämföra dem med varandra och andra världsreligioner. 

- Bearbeta Hinduismens centrala drag som världsreligion.

- Bearbeta Buddhismens centrala drag som världsreligion.

- Skriva en jämförande uppsats av världsreligionerna.

 

Bedömning

Vad som bedöms är din förmåga att:

* Med egna ord beskriva religionernas centrala tankar, begrepp, berättelser, symboler, traditioner samt livsåskådningar.

* Förmågan att se samband och helheter inom och mellan världsreligionerna.

* Argumentera över skillnader och likheter inom och mellan världsreligionerna.

* Reflektera över frågor om moral, identitet och samhälle.

* Förmåga att självständigt söka, granska och tolka information.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hinduism och Buddhism. Jämförelse av världsreligionerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter