Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

F

Geografi vecka 40 och 41

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Geografiarbete

 

Eget arbete åk 8 HT-19

 

 

 

Bakgrund

 

År 2015 antog FNs medlemsländer något som kallas för Agenda 2030.

 

Målet med Agenda 2030 är hållbar utveckling ekonomisk, miljömässigt och socialt.

 

 

 

Uppgiften

 

1) Börja med att läsa på om de globala målen på: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

 

LÄS PÅ OM ALLA

 

 

 

2) Välj minst två av målen som du vill arbeta med, du ska utifrån dessa skapa en näringsverksamhet.

 

 

 

3) Motivera varför du valt just de målen, varför är just de viktiga?

 

 

 

4) Bestäm vilken sorts verksamhet du ska syssla med; primär, sekundär eller tertiär. 

 

 

 

5) Beskriv din verksamhet:

 

                          Vad ska den heta?

 

Vad ska det syssla med?

 

Vilka resurser behövs och hur hållbara är de?

 

Var ska verksamheten finns och varför just där?

 

Hur bidrar det verksamheten gör till att uppfylla de mål du valt att arbeta med?

 

 

 

Tänk på att: Mål kan uppfylla mål; att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man arbetar mot flera mål är ett stort plus!

 

 

 

 Motivera ditt val av mål ordentligt: vilka konsekvenser (följder) hoppas du att ditt arbete  

 

 ska få?

 

                         

 

 Du har den här veckan på dig, nästa vecka sker redovisning i tvärgrupper, det du kommer                

 

 med då är det som bedöms. Redovisning görs muntligt men självklart får du ha med dig det 

 

 du skrivit.

 

 

 

Använd källor på till exempel internet eller i faktaböcker för information men kopiera inget rakt av, det är lätt att upptäcka ”stulet” material. Ange också källan, t.e.x webadressen eller bokens titel, slarva inte med detta.

 

 

 

                      

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter