Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Algebra 8 Prio

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

 

Under v 42-46 kommer vi att gå igenom Algebra.

Algebra Planering 

 

Lektion 1

Mål:    Att förstå skillnaden mellan aritmetisk och geometrisk talföljd

         Att tolka, avbilda och fortsätta mönster i aritmetisk talföljden

         Att tolka, avbilda och fortsätta mönster i geometriska talföljden

 

Uppgifter:      Prio 8 läs s. 48

         s. 48-49 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13

         

Lektion 2-3

Mål:    Att beskriva talföljden med hjälp av formel 

            Att tolka och formulera formler

Uppgifter:      Prio 8 läs s. 51-52

         s. 53-54 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

 

Lektion 4-5

Mål:    Att förenkla uttrycket

Att förenkla uttrycket med parenteser

Uppgifter:       Prio 8 läs s. 55-56

         s. 56-58 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

 

Lektion 6-7 

Mål:   Att multiplicera ett tal med ett uttryck i en parentes

Uppgifter:       Prio 8 läs s. 59-60

         s. 60-61 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

         Övningsblad 2.3B

         Övningsblad 2.4 

 

Lektion 8-10 

Mål:   Att använda informella och formella metoder för att lösa enkla ekvationer

         Att förstå hur en lösning till ekvationen kan kontrolleras genom prövning

Uppgifter:       Prio 8 läs s. 64

         s. 65-66 n 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,14,15

Uppgifter:       Prio 8 läs s. 67-68

         s. 68-69 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

 

Lektion 11-12 

Mål:   Att använda ekvationer som ett redskap vid problemlösningen      

Uppgifter:       Prio 8 läs s. 71-72

         s.73-74 n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16

 

Lektion 13-14 Repetition

 

Lektion 15     Prov 

 

 

Kapitlets begrepp:

 

algebranumeriska uttryck algebraiska uttryck variabelförenkla uttryck 

formel mönster likhet ekvation obekant 

vänster led höger led ekvationslösning prövning 

mönster aritmetisk talföljd geometrisk talföljd formel 

 

 

Kapitlets metoder:

 

Skriva uttryck

Förenkla uttryck 

Beräkna värdet av ett uttryck

Förenkla uttryck med parenteser

Multiplicera uttryck med parenteser 

Skriva formler

Tolka och beskriva mönster 

Lösa ekvationer 

För att kunna klara av målen ska du:

-arbeta aktivt på lektionerna

-titta på utdelade filmer på studs.se

-öva på extra uppgifter i "Träna mera"-häftet

-bedöma själv dina kunskaper genom att använda en mall för självbedömning

-gå på läxhjälpen.

Underlag för bedömning- Prov.


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Träna mera häfte
Självbedömning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback