Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Dot painting/Pointillism

Västervångskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Eleverna ska utföra dot painting utifrån givna instruktioner.

Jag kommer ta med dig på en resa i prickarnas tecken. Med start i Australien 80. 000 år fvt. till pointillismen i modern tid. Du kommer att få prova några olika tekniker och material. Du kommer dessutom få en inblick inom ämnet konsthistoria. 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Dot painting/pointillism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter