Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik år 1

Sunnansjö skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

I år 1 lägger vi den matematiska grunden. Fokus är att bli riktigt säkra på talen 1-10. Vi jobbar med siffrorna både i tal och i skrift.

Målet med undervisningen

Att kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal inom talområdet 1-100. Att förstå likhetstecknets betydelse. Att förstå räknesättens (addition och subtraktion) egenskaper och deras samband och användning. Att kunna de grundläggande geometriska formerna. Att hitta strategier för problemlösning.

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar utifrån praktiskt konkret material och går stegvis mot abstrakt matematik. Vi tränar addition och subtraktion 1-10 med att bygga alla talens "talhus" . Vi lägger stor vikt vid förståelse av likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör samman. Förutom det praktiska materialet arbetar vi i matematikbok, digitalt samt individuellt arbete .Här nedan finnst en arbetsgång över allt som kommer att bearbetas.

Taluppfattning 1-10

Likhetstecknet =

Talhusen inom talområdet 1-10

Addition och subtraktion inom talområdet 1-10, "hemlisar".

Automatisera addition och subtraktion inom talområdet 1-10, hastighet/säkerhet

Hela tiotal inom talområdet 20-100

Övriga arbetsområden:

Ramsräkning och sifferskrivning

Problemlösning

Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).

Geometri

Längd

Tid (hel- och halvtimme)

Mönster


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 1 bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback