Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Lägesmått&Sannolikhet

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn imorgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer att gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisker utifrån statistik för att kunna sätta rätt pris på försäkringar. I det här kapitlet får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma risker och chanser. Du får också lära dig mer om diagram och repetera vad vi använder spridningsmått till.

Centralt innehåll:

Ø Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer. 

Ø Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem. 

Ø Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material. 

Ø Hur kan lägesmått användas. 

Ø Tabeller och diagram samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar. 

Kapitlets begrepp:

Händelse,risk och chans, sannolikhet,utfall,likformig sannolikhet, gynnsamma utfall möjliga utfall 

Utfallsdiagram, träddiagram, komplementhändelse, beroende och oberoende händelser 

Återläggning, kombinatorik, spridning 

 histogram cirkeldiagram 

Kapitlets metoder:

·     Beräkna sannolikheter i ett och flera steg 

·     Rita och tolka träddiagram 

·     Beräkna kombinationer med multiplikationsprincipen 

·     Läsa av och konstruera histogram 

. Beräkna medelvärde, median och ange typvärde

 

1.     Mål 1

 

Att förstå vad risk och chans är

Att förstå vad sannolikheten för en händelse är och hur den betecknas och anges

 

2.     Mål 2

Att förstå vad en likformig sannolikhet innebär och hur det beräknas

Att förstå vad möjliga och gynnsamma utfall innebär

Att kunna använda utfallsdiagrammet för att beräkna sannolikheten

        

3.     Mål 3

 Att kunna beräkna sannolikhet i flera steg med hjälp av ett träddiagram

Att kunna rita ett träddiagram

Att kunna förstå vad en komplementhändelse innebär 

4.     Mål 4

 

Att förstå skillnad mellan beroende och oberoende händelser

Att förstå vad dragningar med och utan återläggning innebär

5.     Mål 5

Att förstå vad kombinatorik innebär

Att kunna beräkna antalet möjliga kombinationer med hjälp av multiplikationsprincipen

Mål 6

Att kunna beräkna olika lägesmått 

 

För att kunna klara av målen ska du:

-arbeta aktivt på lektionerna

-titta på utdelade filmer på studi.se

-öva på extra uppgifter i "Träna mera"-häftet

-bedöma själv dina kunskaper genom att använda en mall för självbedömning

-gå på läxhjälpen.

Underlag för bedömning- Prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback