Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Pedagogisk planering fritidshem - Skapa

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Pedagogisk planering inom skapa för fritidshem i Olovslund och Nockebyhovs skolor

”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.”

 – Lgr 11

 

Bedömning/Utvärdering 

Bedöms kontinuerligt genom observationer och samtal med eleverna. 

 

  • Hur har eleven prövat att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

 

  • Hur har eleven givits möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

 

Dokumentation 

Vi ska varje termin göra en utvärdering med eleverna där de berättar och gör en utvärdering hur det går på fritidshemmet. I den ingår utvärderingen av förmågan som en viktig del. Eleverna har även möjlighet att ge kritik och beröm som sedan sammanställs och utvärderas av personalen. 


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter