Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Jä Ht 19 åk 4 Textilslöjd, Kasse. MF, Ej avslutad

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Egen formgivning av en kasse med afrikansk batik.

Textilslöjd, Kasse, åk 4

Mål för elev

 

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Innehåll


Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Begrepp som används i samband med de olika teknikerna

Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.


Slöjdens arbetsprocesser

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Genomförande

 • Du kommer att tillverka en kasse genom att följa en skriftlig instruktion.
 • En sida av kassen formges och färgas genom afrikansk batik, mjölbatik. Kunskap och inblick i olika kulturella uttryck.
 • Du ska välja ett tyg till den andra sidan av kassen och handtag som matchar den afrikanska batiken genom återbruk av spilltyg, miljöaspekten.
 • Förståelse av hur man använder ett strykjärn och hur det kan underlätta tillverkningen.
 • Tillverka en namnbricka genom att använda symaskin för broderi där du broderar ditt namn.
 • Sy ett knapphål med symaskinen på namnbricka.
 • Virka ett band av luftmaskor för att tillsätta namnbrickan som tillverkades i åk 4.
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.
 • Utvärdera slöjdens arbetsprocess, genom att använda slöjdord (slöjdbegrepp). 

Bedömning

 

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt.
 • Analysera och värdera arbetsprocessen.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä Förenklad Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback