Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jaget

Regnbågens förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Genom att arbeta med tema JAGET stärker barnen sin identitet och blir trygga i den. Samtidigt som de utvecklar en större förståelse för sig själv utvecklar de även en större förståelse för sin omvärld.

Nationellt mål:
Lpfö-18

Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Syfte:
Varför gör vi detta?

Utefter barnens behov och intressen har vi valt att under en tid jobba med projektet JAGET. Genom att vägleda barnen att "hitta sig själv", våga stå för den man är, våga stå för vad man tycker och tänker, ger vi barnen redskap att hantera detta och bli starka i sin självkänsla.

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Vi kommer att arbeta med projektet på många olika nivåer och i olika grupper och konstellationer och på många olika sätt, detta för att fånga upp så många barn som möjligt, på individnivå. Vi kommer använda oss av digital teknik men även av skapande i olika former. Vi kommer även arbeta med utevistelse (i form av utflykter i ffa närområdet) och av musik och rörelse. Undervisning sker kontinuerligt i de dagliga samtalen med barnen och ligger som grund kring vårt fortsatta arbete med vårt projekt. 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback