Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESE

Estetisk verksamhet

Rönnbäcksskolan anpassad gymnasieskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi kommer att arbeta med ämnesområdet Estetisk verksamhet genom att utgå från elevens intressen, kreativitet och musikalitet i både bild, dans och musik.

Bildlektion en gång/veckan med utgångspunkt i uppgifter utifrån elevens intresseområde. 

Musiklektion en gång/veckan med fokus på sång, dans och rörelse samt att eleverna skall få testa på några olika instrument.

Sångstund en gång/veckan med fokus på sånger och teckensånger. 

Sång- och danslekar under idrottslektioner. 


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.

2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.

Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.

Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.

Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.

Rytm- och musikinstrument.

Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.

Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och käns lor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.

Matriser i planeringen
Estetisk verksamhet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter