Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Källor och källkritik

Rindö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

"Står det på nätet är det sant...". Tyvärr stämmer inte detta utan det står ofta saker på Internet som är långt ifrån sanningen. I dag kan det vara svårt att veta vad som är sant och vad som inte är det. Under detta arbetsområde ska vi arbeta med att lära oss tänka källkritiskt. Vad är sant? Hur ska man söka information på nätet? Vad skiljer en bra källa från en dålig källa?

Syfte:

Vi arbetar med källor och källkritik för att vi ska få möjlighet att utveckla vår förmåga att ställa frågor till och värdera källors innehåll på internet. Vi kommer att arbeta med källkritik för att kunna analysera olika sorters texter och vilket syfte de har, samt söka information från olika källor och kunna avgöra om källorna är pålitliga eller inte.

 

Arbetssätt:

När vi hittar information i en källa ska vi ställa fyra bra frågor:

- VEM? (är avsändaren)

- VAD? (är syftet med källan)

- VAR? (har källan hittat sina uppgifter)

- FLER? (källor med samma information)

 

 Vi kommer inleda med uppgift 3.4.2 "Källkritik: sant, falskt eller mitt emellan" som finns under stycket "Källkritik och medievett" i samhällskunskapskursen.

Där efter ser vi filmen "Sant eller falskt" under extramaterial i samhällskunskapskursen.

Vi gör också uppgiften 3.4.3 "Fem vägar till sanning", även den under stycket "Källkritik och medievett" i samhällskunskapskursen.

Vi samläser de två texterna "Källkritik och medievett" och "Rättigheter och skyldigheter på nätet" som ligger under samhällskunskapskursen. 

Vi kommer att öva på att svara på de "fyra bra frågorna".

Vi kommer att öva på att skriva korrekta källhänvisningar.

 

 

 

Bedömning:

Du kommer, vecka 43, att få en uppgift som du behöver Internet för att lösa.

Du ska dels söka svar på frågorna och du ska dels ha ett källkritiskt förhållningssätt och resonera om informationen och källornas användbarhet. 


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback