Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Nationella minoritetsspråk v.39- v.43

Hedekas skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte: Svenska

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Arbetssätt:

  • Genomgång av de nationella minoritetsspråken
  • Grupparbeten, indelade efter de respektive språken. 

Bedömning

  • Elevens förmåga att söka information och formulera en faktatext
  • Elevernas samlade arbeten blir deras utgångspunkt för att kunna påvisa sina kunskaper genom ett prov som hålls på kursens sista lektionstillfälle.

Dokumentation

  • Bedömning på Unikum tex kunskaper/lärlogg i respektive ämne

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter