Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Spanska år 7 Vårtermin 2020 efter sportlov

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi använder boken Gracias för att läsa och översätta texter och träna på ord och fraser. Till boken finns också en hemsida, gracias.nu, som vi använder för att lyssna på texterna och göra olika övningar. Vi kommer att ha grammatikgenomgångar och vi arbetar med olika grammatiska moment i boken samt tränar hörförståelse. Vi kommer även att ha muntliga och skriftliga övningar där vi tränar oss på att konversera och uttrycka oss på spanska. Vi kommer även att arbeta med spansktalande länder runt om i världen. Det kommer att vara regelbundna läxförhör på text och glosor/fraser samt ibland större prov där du ska skriva texter om ett visst tema för att visa att du kan använda den grammatik som vi har arbetat med. Vi kommer även att arbeta med filmklipp, musik och hörövningar för att öva upp din förmåga att uppfatta språket i olika talade former.

Bok: Gracias 7 

       Hemsida: gracias.nu

 

Vecka

Kapitel/tema Basschema. Ändringar görs under tiden

09

Kap 10

 

 • repetition klockan

 • er- verb i sing.

 • ir- ar- verb i sing.

10

Kap 11

 

 • bindeord/småord/tidsuttryck

11

Kap 12


 • Presens av tener och tener que

 • Extratext: El perrito y la carne

12-13

AMÉRICA LATINA

14

Läsförståelse prov

15

PÅSKLOV

16

Kap 13

 • Verb ser, ir, estar, tener

17

Kap 14

 • Väder, årstider, månader, födelsedag

18

 

19

Vi förberedar våra skriftlig prov

 

Skriftlig Prov: Mi día favorito

 


 

20

Muntligt Prov

21

Kap 15-16

 • Realia om Latinamerika, släktord

 • Futurum

22

Teatro: Una visita en Barcelona

 • En teaterpjäs för repetition och dramatisering

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Moderna Språk åk 4-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback