Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

En ny stadsdel växer fram

Herrängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

I det här projektet ska ni vara ansvariga för att bygga upp en ny stadsdel. Ni kommer i grupper bli tilldelade olika delar av stadsdelen som ni ska bygga. Ni kommer få öva på att göra skisser, bygga hållfasta modellhus och motivera era val utifrån ett miljö- och hållbarhetstänk.

 

Ni är utvalda för att vara ansvariga projektledare för byggandet av en ny stadsdel. Ni kommer i grupper bli tilldelade olika delar av den nya stadsdelen som ni ska ansvara för att bygga upp. Det kan till exempel vara en ny idrottsanläggning, sjukhus, skola, kulturcentrum, köpcentrum och visningshus där invånarna ska bo. Ni ska göra en skiss och konstruera en hållfast prototyp av huset som kommer fungera som visningsexemplar när ni ska presentera er idé. Vi kommer vid presentationen sätta upp allas byggen för att se hur den nya stadsdelen ser ut. Förutom att bygga en hållfast och stabil konstruktion av ert prototyphus ska ni i er presentation också berätta vilka olika tekniska lösningar och material ni använt och vilken miljö- och energipåverkan de olika valen har. Det ska också framgå en tydlig arbetsfördelning där det beskrivs vem som har gjort vad.

 

 

 

Punktlista med saker husprojektet ska innehålla

 

·       En projektidé i form där tänkt målgrupp, tankar och idéer kring husprojektet formuleras.

 

·       En skiss av det tänkta husprojektet.

 

·       En plan för vilka tekniska lösningar huset ska innehålla och vad de olika tekniska lösningarna har för miljö- och energipåverkan. Det kan innebära allt ifrån materialval för husstomme, avfall och avloppssystem, vilken typ av isolering och uppvärmning som ska användas till vilka vitvaror som ska väljas.

 

·       En stabil och hållfast konstruktion av ett prototyphus.

 

·       En intresseväckande presentation som säljer in er projektidé.

 

 

 

Material

 

Till bygget av ert prototyphus kommer ni till exempel att kunna använda er av kartong, papper, blompinnar, ståltråd, gips, er kreativa fantasi osv.

 

Elevplanering

Teknikprojekt – En ny stadsdel växer fram

 

Lektion 

Lektionsmål 

Att göra 

 

Lektion 1 

Formulera en projektidé

1.      Genomgång och introduktion av uppgiften.

 

2.      Skriva projektidé.

Lektion 2

Kunna dokumentera med skiss

 

1.      Göra skisser.

 

Lektion 3

Kunna konstruera, beskriva och ge exempel på hållfasta konstruktioner och olika materials egenskaper

1.      Genomgång hållfasthet och stabila konstruktioner.

2.      Genomgång material.

3.      Film: https://urskola.se/Produkter/168201-Fatta-fakta-Hallfasthet

 

4.       konstruktionen av prototyphus.

Lektion 4

Kunna konstruera, beskriva och ge exempel på hållbara konstruktioner och olika materials egenskaper

1.      Konstruera prototyphus.

Lektion 5

 

Kunna ge exempel på tekniska lösningars miljö- och energipåverkan

1.      Genomgång miljö- och energipåverkan och plan för tekniska lösningar.

 

2.      Motivera materialval.

3.      Fortsätta konstruktion.

Lektion 6

Kunna ge exempel på för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

1.      Motivera materialval i plan för tekniska lösningar.

2.      Fortsätta konstruktion.

 

Lektion 7

Använda relevanta ord och begrepp för att kunna beskriva och reflektera över några tekniska lösningar i vardagen.

1.      Avsluta alla uppgifter.

2.      Förbereda presentation.

Lektion 8

Presentation av husprojektet

1.      Presentation.

2.      Utvärdering.

 

Lektion 9

Buffert…

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
En ny stadsdel växer fram
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback