Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Barns berättande

Myran, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Barnen har inflytande i en likvärdig utbildning

Vårt prioriterade mål:

Barnen har inflytande i en likvärdig utbildning.

Detta vill vi utveckla:

Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer i utbildningens lärmiljöer samt vara med och påverka dessa. (Lpfö 18)

 

Så här ska det gå till:

Pedagogerna ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, upplevelser, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. (Lpfö 18)

Barnen ska ges möjlighet att på sitt sätt våga berätta om någonting som är viktigt för just dem. Det kan vara allt från en semesterresa, favoritlekplats, husdjur till en favoritleksak. Fantasin har inga gränser. Det är egentligen inte själva innehållet i sig som är av största betydelse, utan att barnen ska våga. 

Barnen ska ges möjlighet att själva få ta initiativet till att förbereda sitt berättande, vi låter det få ta tid. Detta kommer ske i sammarbete med familjerna. De får gärna förstärka berättandet med hjälp av bilder, vilka kan visas i stort format på vår starboard/projektor.

Eftersom barnen ska tala inför gruppen är det även viktigt att vi samtalar kring hur man är en god lyssnare. Vi kommer tillsammans med barnen bestämma regler som ska gälla vid varje tillfälle. Dessa förhållningsregler går vi igenom inför varje presentation så alla blir påminda om vad som förväntas.

Under tiden barnet berättar dokumenterar vi pedagoger genom att fotografera, filma och anteckna vad barnen säger. Efteråt skapar vi en dokumentation tillsammans med barnet i barnets lärlogg.

Vi gör även en dokumentationsvägg där vi samlar barnens berättande.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Att vi systematiskt tillsammans med barnen tittar tillbaka på vad vi gjort i våra lärloggar och på vår dokumentationsvägg samt hur vi tillsammans har utvecklats. Vi dokumenterar genom bilder, skriver ner barnens tankar och idéer, samt är lyhörda för barnens spontana samtal.


Läroplanskopplingar

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback