Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Matematik

·

Årskurs:

2

Årstider

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vad är typiskt för de olika årstiderna.

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Mål

 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska känna igen några av våra vanliga svampar och några av deras delar.
 • Du ska på ett enkelt sätt kunna berätta om hur några svenska träd anpassar sig för vintern.

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa faktatexter tillsammans och enskilt
 • Vi kommer att gå ut i naturen och hitta typiska tecken för årstiden
 • Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp
 • Vi kommer att prata om vårt väder under samlingen

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • våra fyra årstider
 • våra tolv månader och i vilken ordning de kommer
 • berätta om typiska tecken på årstiden höst
 • några av våra vanliga svampar

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Årstidsväxlingar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter