Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 2

Friidrott, kondition och lekar

Sankt Olofs skola, Simrishamn · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Vi kommer under några veckor träna på olika grenar i friidrott. Du kommer att få hoppa längdhopp, höjdhopp, springa stafett och kast med liten boll. Vi kommer att leka lekar och göra olika konditionsövningar.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:


delta i olika friidrottsgrenar som längdhopp, höjdhopp, kast med liten boll, 60 meter mm.

delta i olika lekar.

delta i olika konditionsövningar.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi Kommer att bedöma om:


hur du deltar i de olika friidrottsgrenarna.

du kan följa regler och vara med i olika lekar.

hur du deltar i konditionsövningar.

 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Idrott åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback