Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 2

Demokrati

Sandbackaskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi lär oss att förstå begreppet demokrati utifrån olika aspekter.

Mål och syfte

Skapa en förståelse och förtrogenhet kring ordet demokrati. Förstå hur vi i Sverige har det jämfört med andra länder. Se skillnad i hur vi har det i Sverige idag jämfört med förr i tiden.  

 

Arbetssätt

Du kommer att få;

  •  se på avsnitten i UR serien ”Vem bestämmer”
  •  lära dig ny begrepp
  •  diskutera (EPA)
  •  fyra hörnsövning
  •  venndigram

 

Bedömning 

• deltar aktivt under lektionerna

• deltar i diskussionerna och de övningar vi gör 

 

Ämnesord

demokrati, diktatur, yttrandefrihet, jämställdhet demonstrera, kompromissa, riksdag, muta, bestraffning, avliva, dödsstraff, allmän och lika rösträtt

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter