Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Elektricitet HT-19

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

En ström av elektroner

 Kunskapsmål:

Syfte och förmågor

         Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om elektricitet, elsäkerhet och elavfall
  • genomföra enklare vetenskapliga undersökningar om elektricitet
  • beskriva och förklara begrepp när det gäller elektriska fenomen som laddning, spänning och ström

 

Centralt innehåll

  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument
  • Samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Kunskapsmål


Här får du lära dig: 
• hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans

• hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
• hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor
• hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
• hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

 

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt , par eller grupp, alla.

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer - koppla efter kopplingsschema, rita kopplingsschema.

 

 

Bedömning

Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester  och ett mer summativt prov.

 

 

Övningar och innehåll:

 

Sidor i boken: 

 

Kapitel 2.1 Elektrisk laddning s.42-47 TDS s.47 

 

Kapitel 2.2 Spänning och ström s.48-53 TDS s.53 

 

Kapitel 2.3 Elektriska kretsar s.56-59 TDS s.60 

 

Kapitel 2.4 Strömmen möter motstånd s.61-62 TDS s.63 

 

Kapitel 2.5 Tänk på elsäkerheten s.64-68 TDS s.68 

 

Sammanfattning s.70-71 

 

FINALEN s.72-73 

 

 

 Häftet:  Övningarna/laborationerna. 

 

 Anteckningar: Pptx (lektionsgenomgångarna) bifogas på klassens lärlogg på Unikum. 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fysik år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback