Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Biologi Ekologi (7A_HT19)

Rättviksskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön.

 

Vi ska i det här området lära oss om olika modeller som kan förklara samspelet i naturen och hur vi som människor påverkar det samspelet.

 

Viktiga ord:

Fotosyntes

Producenter

Konsumenter

Toppkonsument

Nedbrytare

Näringskedja

Näringsväv

Näringspyramid

Kretslopp

 

 

Lärandemål:

När vi har arbetat klart med det här området ska du:

  • Förstå vad som menas med producenter, konsumenter och nedbrytare
  • veta vad en näringskedja och en näringsväv är. 
  • kunna rita en egen näringskedja.
  • kunna förklara vad som händer när en del i en näringskedja eller näringsväv minskar eller ökar. 
  • kunna förklara hur vattnets och kolets kretslopp fungerar och varför nedbrytarna är så viktiga. 
  • kunna förklara  hur en näringspyramid är uppbyggd.
  • Känna till några miljögifter och hur de kan påverka naturen

 

Centalt innehåll:

 

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som

konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning

och andra ekosystemtjänster.

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

 

Kunskapskrav:

 

 

E

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva

dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. 

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband

och ger exempel energiflöden och kretslopp. 

 

C

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom

dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband

inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och

förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bi7A_kunskapskontroll_torsdag 28 nov
Bi7A_kunskapskontroll_torsdag 28 nov
Bi-7A_Övningsprovet med rätta svar!
Bi-7A_Övningsprovet med rätta svar!