Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Planering - Lagar och regler

Diseröd skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

I detta arbetsområde kommer vi att fördjupa vår kunskap kring lagstiftning och lagar, samt brott och straff.

Centralt innehåll: 

Rättigheter och rättsskipning

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Mål med undervisning

Detta arbetsområde ska ge dig en inblick i hur Sveriges lagar, regler och rättssystem fungerar. Du ska också få möjlighet kring att själv reflektera kring etiska frågor om vad som är rätt och fel. 

 

Vad?

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

 • Lagar
 • Rätt och fel
 • Brott och straff

 

Hur? 

I undervisningen kommer vi att använda oss av följande arbetssätt: 

 

 • Ha genomgångar
 • Läsa/lyssna på texter ur boken “Puls Samhällskunskap”
 • Samtala och diskutera i helklass och mindre grupper
 • Arbeta enskilt med stenciler
 • Ett enskilt arbete med instuderings- och fördjupningsfrågorBegrepp

Under detta arbetsområde kommer vi att möta bland annat dessa begrepp:

 • Lag 
 • Regel
 • Samvete
 • Rättighet
 • Skyldighet
 • Fyndförseelse
 • Häleri
 • Snatteri
 • Allemansrätten
 • Yttrandefrihetsförordningen
 • Tryckfrihetsgrundlagen
 • Successionsordningen 
 • Regeringsformen

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:

 

 • använder och förstår viktiga ord och begrepp i arbetsområdet
 • aktivt deltar under lektioner
 • utför ditt enskilda arbete

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Enskild uppgift 1
Enskild uppgift 1
Uppgift 3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback