Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Tal och räkning/Problemlösning år 7 v 39-50

Fröknegårdskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om taluppfattning och tals användning. Vi kommer att arbeta med både stora och små tal. Du ska även få möjlighet att vidareutveckla din problemlösningsförmåga.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 丨beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

 

Lärandemål

Detta arbetsområde ger DIG möjlighet att träna på problemlösning. Undervisningen utgår från DINA tidigare resultat och det gäller att välja en nivå som passar DIG så att DU fortsätter att utvecklas.Om DU behöver hjälp att välja nivå, så fråga DIN lärare.

 

 

 • Du ska kunna förklara och använda positionssystemet

 • Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal, decimaltal, negativa tal, bråktal

 • Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

 • Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

 • Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra räknesätten, både med heltal och decimaltal

 • Du ska kunna räkna addition och subtraktion med bråktal

 • Du ska kunna uttrycka tal i blandad form t.ex 1 ¼

 • Du ska kunna avrunda tal t.ex. 17, 8 ≈ 18

 • Du ska kunna använda överslagsräkning t.ex. 83 + 14 ≈ 100

 • Du ska kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

 • Du ska kunna multiplicera med stora och små tal

 • Du ska kunna lösa problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

 • Du ska kunna använda och beskriva begreppen med hjälp av bild, text och exempel.

 

 

 

Undervisning

 Vi kommer att arbeta i olika grupper, med samma lärandemål. Arbetsformerna kommer att varieras under arbetets gång. Tex genomgångar, gemensamma aktiviteter, undersökande arbetssätt och diskussioner. Ett veckoschema är gjort som visar på vad vi förväntar oss att man arbetat med under veckan. 

 Begrepp

Naturliga tal, jämna och udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystem, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning, förlänga, förkorta

Bedömning

 Vi kommer att bedöma följande förmågor 

Problemlösning

 •  Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
 • Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ

Begrepp

 • Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
 • Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Växla uttrycksformer och resonera kring deras relationMETODER
 • Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter

 

 Veckoplanering:

Varje vecka jobbar vi gemensamt vid tavlan, i matteboken, med problemlösning och med att

beskriva begrepp. Vi kommer också ägna oss åt aktiviteter och spel.

 

 

V 39 Positionssystem och de 4 räknesätten

s. 11 - 14

s. 27 - 32

 

Mål:

Du ska kunna förklara och använda positionssystemet

Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra

räknesätten, både med heltal och decimaltal

 

40 Positionssystemet och de 4 räknesätten

s. 11 - 14

s. 27 - 32

 

 

Mål:

Du ska kunna förklara och använda positionssystemet

Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra

räknesätten, både med heltal och decimaltal

Lärandemålen bedöms vecka 41

 

V. 41 Negativa tal

s. 16 - 19

Tal i decimalform

s. 28 - 32

 

 

Mål:

Bedömning lärandemål från vecka 39-40 tisdag

Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal,

decimaltal, negativa tal, bråktal

Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4⁄5

 

v. 42 Negativa tal/Tal i decimalform

s. 16 - 19

s. 28 - 32

 

 

Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal,

decimaltal, negativa tal, bråktal

Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4⁄5

 

Lärandemålen bedöms vecka 43

 

 

V. 43 Tal i bråkform / Samband mellan tal

s. 22 - 25

s. 34 - 37

 

Bedömning lärandemål från vecka 41-42 Tisdag 22/10

 

Mål:

Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex 1⁄4=0,25

Du ska kunna räkna addition och subtraktion med bråktal

Du ska kunna uttrycka tal i blandad form t.ex 1 1⁄4

 

V. 44 Höstlov

 

V. 45 Avrundning, Överslagsräkning

s. 40 - 45

s. 48 - 51

 

V. 46 Avrundning/Överslagsräkning

s. 40 - 45

s. 48 - 51

Mål: Du ska kunna avrunda tal t.ex. 17, 8 ≈ 18

Du ska kunna använda överslagsräkning t.ex. 83 + 14 ≈

100

 

 

 

V. 47 Multiplikation och division

s. 63 - 66

s. 68 - 71

s. 72 - 75

s. 79 - 81

 

 

Mål:

Du ska kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

Du ska kunna multiplicera med stora och små tal

Du ska kunna lösa problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

 

 

V. 48 Multiplikation och division

s. 63 - 66

s. 68 - 71

s. 72 - 75

s. 79 - 81

 

 

Mål:

Du ska kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

Du ska kunna multiplicera med stora och små tal

Du ska kunna lösa problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

 

V. 49 Problemlösning

s. 59 

Bedömning på alla lärandemål tisdag 3/12

 

V. 50 Komplettering/Fördjupning 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik kunskapskraven 7-9
Metoder Matematik kunskapskraven 7-9
Uppgifter
Basprov tal och räkning 3/12
Bedömning tal och räkning 3/12
Bedömning begrepp
Bedömning begrepp
Matteprov kap 1+2
Matteprov kap 1+2
Problemlösning
Bedömning 2
Bedömning problemlösning
Tal och räkning, bedömning 1, v. 41
Tal och räkning, bedömning 1, v. 41
Tal och räkning, bedömning 1, v. 41
Tal och räkning, bedömning 1, v. 41
Tal och räkning, bedömning 1, v. 41
Tal och räkning, bedömning 1, v. 41
Tal och räkning Bedömning 2
Tal och räkning Bedömning 2 vecka 43
Bedömning 2 v.43
Bedömning 2 v. 43

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback