Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskola Massage klass Eld 19-20

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Under massagen tränar vi på att slappna av i kroppen.

Syfte och kunskapsmål

Eleverna slappnar av i kroppen.

Eleverna blir uppmärksammade på berörd kroppsdel.

Eleverna samtalar om upplevelsen av massagen

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleven får massage av en personal efter en uppläst massagesage och får då möjlighet att samtidigt höra och känna vad som händer. 
Efter massagen samtalar vi om hur massagen gick, eleven uttrycker efter sin förmåga hur hen upplevde massagen och var hen fick massage.

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när:

- eleven under massagen slappnar av i kroppen

- eleven deltar i att samtala om upplevelsen av massagen

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback