Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Läsa en gemensam bok

Lugnets skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Under kommande veckor kommer vi att läsa Min vän Percys magiska gymnastikskor skriven av Ulf Stark.

Textinhämtning görs här i skolan och sedan arbetar vi med frågorna på, mellan -och bortom raderna, enskilt och i grupp samt både skriftligt och muntligt.  Boken tar upp ämnen som vänskap och familjerelationer samt hur det är att önska sig något riktigt mycket.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Svenska -läsförståelse åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback