Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Musik 2019

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Musik: Spel på trummor, bas, gitarr och piano samt spel och sång i ensemble

Syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

I detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla:  
din förmåga att sjunga och ackompanjera i ensembleform
din förmåga att känna till och använda begrepp såsom tempo, ackord och ackordsföljd, samt vers och refräng o.s.v.

Centralt innehåll

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med gentypiska musikaliska uttryck.

Ackord- och melodiintrument, bas och slagverk för spel i olika ton och taktarter.

Genomförande

Läraren går igenom de olika instrumenten, dels hur de fungerar, dels hur man spelar på dem. Vi övar mycket tillsammans, men det blir också tid för dig att öva själv. Vid ett par tillfällen kommer läraren att göra små ”tester” där du enskilt eller tillsammans med andra får spela trummor, bas, gitarr och piano. Här får du dels visa vad du lärt dig, dels får du hjälp och tips om det behövs. Vid ensemblespel går läraren först igenom hur låten fungerar, hur de olika instrumenten ska spela samt hur melodin – d.v.s. sången – går. Här är det viktigt att du vågar ta i och sjunga så att det hörs. Det viktiga är inte HUR DET LÅTER när du sjunger utan ATT du sjunger. Läraren kommer sedan att fördela instrumenten mellan er elever, samt leda spelet i grupp.

 

Bedömning

Bedömningen sker genom att läraren lyssnar på dig när du spelar/sjunger. Läraren spelar också in ensemblemusicerandet så att du själv kan lyssna.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Matriser i planeringen
Musik 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback