Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Bild

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Under läsåret kommer vi i bildämnet arbeta med det tema vi har i So/No. Ni kommer få testa olika metoder för bildframställning och även få kunskaper om konstens grunder. Under "uppgifter" kommer ni kunna följa det vi arbetar med inom vårt tematiska arbete.

Detta kommer vi arbeta med:

  • Bildframställning

Framställning av berättande bilder

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering

  • Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Olika material som papper, naturmaterial och andra formbara material samt hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

  • Bildanalys 

Vi kommer också gå in på olika bilders betydelse och vad det innebär att analysera en bild.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 * arbeta praktiskt med olika material och metoder

 * arbeta enskilt, i par eller små grupper och i helklass (EPA)

 * lyssna och delta i gemensamma genomgångar

 * arbeta med våra datorer med fotografering och utvärdering

 

Bedömning:

Vi bedömer kontinuerligt elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven bild för år 1-3

I det dagliga arbetet på lektioner

Lyssna på dig när du samtalar och diskuterar

Titta på hur du löser problem och hittar vägar att nå ditt mål

Vi bedömer ditt arbete, inte det färdiga alstret


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Konstens grunder
Rymden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback