Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Radioteater

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Radioteater är härligt att lyssna på. Det ger också många tillfällen att diskutera handling, budskap och tema.

 

 

Konkretisering av målen

  • Vi tittar också närmare på hur ljud och tal samspelar för att förstärka upplevelsen.
  • Genom att diskutera det vi lyssnar på övar vi på att diskutera och dessutom sammanfattar och analyserar vi radioteatern, både i större och mindre grupp.
  • Genom att skriva en sammanfattning av det vi lyssnat på och diskuterat i grupp övar ni på målet att kunna, vilja och våga skriva olika texter och dessutom övar vi på språkriktighet och att skriva så bra och korrekt svenska som vi kan.

Arbetssätt

  • Diskussion i större och mindre grupp
  • Lyssna på  radioteater
  • Skriva sammanfattning av radioteatern, svara på frågor eller annat sätt att bearbeta det man lyssnat p

 Bedömning

  • I sammanfattningen bedöms din förmåga att sammanfatta och följa skriftspråkets normer.
  • Under diskussionerna i större och mindre grupp bedöms förmågan att analysera och diskutera.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
Radioteater
Uppgifter
Häxorna del 5
Häxorna del 6

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback