Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Vattnets kretslopp

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Utifrån era egna frågeställningar och funderingar har vi börjat att tillsammans söka kunskap om varför det regnar, hur blir det regn, moln och annat. Elevstyrt miniprojekt som började den där stormiga dagen ni alla kom in blöta efter en regnig rast.

Detta ska du få lära dig:

Hur blir det regn?

Varför blir det moln?

Hur fungerar vattnets kretslopp?

Vattnets tre former: fast, flytande och gas.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 * arbeta med frågeställningar 

 * söka information tillsammans med hjälp av våra datorer

 * arbeta enskilt, i grupper och i helklass

 * lyssna och delta i gemensamma genomgångar

 * arbeta praktiskt med konkret material 

 * film

 * enkla experiment 

Bedömning:

Vi bedömer kontinuerligt elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i biologi för årskurs 3.

Hur du medverkar i det dagliga arbetet på lektioner

Lyssna på dig när du diskuterar och samtalar

Titta på hur du löser problem

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback