Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

9C Tema yrken

Gemensamt i Flen, Flen · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Under detta tema ska du i koppling till din PRAO, få arbeta med att utveckla din skrivande förmåga samt att arbeta med den muntliga förmågan. Det första uppgiften består i att skriva en arbetsansökan. Den kan du använd anär du ska ut på din prao eller söka sommarjobb. Under din proatid samlar du fakta och intervjuar någon. Tillsist redovisar du inför en grupp.

  • Syfte

Få fördjupad kunskap om ett yrke, dess arbetsmarknad,  samt genföra en intervju med en person som har det yrket. Ge förutsättning att utveckla att skriva en "riktig" arbetsansökan med utgångspunkt från dig själv. Sammanställa fakta i en rapport.

Uppgifter

  1. Skriva din arbetsansökan och ett CV
  2. Skriva en rapport kring ett yrke.
  3. Söka fakta från olika källor och källkritiskt värdera och granska dem samt källhänvisa.
  4. Ge och ta respons.

Tidsplan

Vecka 35 Skriva arbetsansökan och ett CV

Vecka 36-41 Skriva rapporten

Vecka 42 Läsa en kamrats rapport och ge kamratrespons

Vecka 43 Slutlig bearbetaning av rapporten och inlämning torsdag 24/10.

Länktips!

  • www.amv.se
  • http://www.arbetsformedlingen.se
  • http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan/Jobbsokarguide.html
  • http://ungdomar.se/swajpet/sommar-tvanolletttre/article/sa-skriver-du-cv-och-personligt-brev

Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Skriva rapport om ett yrke
Uppgifter
Inlämning av din rapport
INLÄMNING AV RAPPORTEN

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback