Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL02

De abrahamitiska religionerna

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Judendom, kristendom och islam är syskonreligioner, men många likheter men också olikheter. Som syskon kan man vara osams, men man ska visa varandra respekt och glädja sig åt det som är gemensamt, exempelvis urhistorien med Abraham, som lämnade allt för den ende Guden...och staden Jerusalem (bilden) som är en plats att vallfärda till om man tillhör en abrahamitisk religion.

Vi jobbar med de tre religionerna tillsammans genom att informera oss om likheter och olikheter
genom att läsa och diskutera. Vi ser på filmklipp och tar det av material från SO-rummet.

Vi diskuterar tillsammans i två grupper onsdagen den  30 oktober (betygsgrundande)
Grupp 1: Hasna, Mazen, Nabila, Sediqa  klockan 14.00 -15.00
Grupp 2: Muslima, Zalkha, Klotilda, Wafaa 15.10 - 16.10
 
Tänk på att hålla reda på dina källor!
  • I boken  Under samma himmel står det …… s 115-254
  • I boken Mosaik står det…..s 56-126
  • På lektion diskuterade vi ….
  • Själv tycker jag…
  • Jag menar att…. 
  • I SO-rummet läste jag…. 

Läs vad du ska kunna i uppgiften nedan!
Lycka till! Anna

 

 


Läroplanskopplingar

Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument. Vidare kan eleven utförligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Underlag för diskussionen den 30/10