Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Simsalabim 2 kapitel 1

Näsvikens skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vad handlar texten om? Hur skriver man en berättelse? Hur förbättrar jag min text i efterhand? Dessa och många fler frågor kommer du att få svar på när vi nu inleder vårt arbete i Simsalabim.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att…

 • kunna berätta med ett tydligt innehåll.
 • samtala om texters budskap.
 • använda lässtrategierna förförståelse, lyssna och förstå samt frågor på texten.
 • kunna läsa med flyt.
 • skriva med läslig handstil.
 • skriva berättande texter med tydlig inledning och tydlig avslutning.
 • bearbeta texter: punkt och stor bokstav.
 • använda alfabetisk ordning.
 • presentera en saga med tydligt innehåll.

Hur ska du få träna på ovanstående?

 • genom att lyssna till texter.
 • genom att läsa texter.
 • genom att prata om texternas innehåll med din lärkompis och i helklass.
 • genom att titta i ordlistor och öva på att slå upp ord.
 • genom att ha lärarledda genomgångar.

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att:

 • berätta med ett tydligt innehåll.
 • kunna skriva med läslig handstil.
 • kunna bearbeta texter.
 • kunna samtala om texters budskap

Hur kommer du att bli bedömd?

Genom fortlöpande respons av dina lärare. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback