Skolbanken Logo
Skolbanken

PP Dungen Naturvetenskap HT19

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Arbetsområde/tema/projekt: Alla får åka med / Estetiska lärprocesser

Tidsperiod: Oktober

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-2

År och datum: 

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Utifrån barnens intresse & kunnande samt de erfarenheter de tidigare tillägnat sig kommer vi att fortsätta vårt arbete med fysikverbet RULLA, utifrån lastbilen i vår projektsaga.

Naturvetenskap utifrån litteratur: Som ett sidoprojekt har vi valt att arbeta utifrån boken Castor odlar av Lars Klinting. Utifrån denna kommer vi att gå in i biologi genom att, tillsammans med barnen, plantera & odla olika frön i vår ateljé/matsal. 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedan!Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill följa och utveckla barnens lärprocess, samt ge de nya barnen en förståelse för fysikverbet rulla. Att se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld!

I biologiarbetet vill vi ge barnen förutsättningar till att få utveckla en förståelse för processen frö till planta. Att få ta hand om, följa, uppleva och få ord på vad som händer i processen.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att utforska & lägga fokus på lastbilens hjul när vi upplever sagan. Vi kommer att ta in material som utmanar i barnens intresse för fysikverbet. 

Vi kan se hur barnens intresse för saker som rullar är levande i utbildningen. Genom att skapa nya samt se tillbaka på gamla dokumentationer utifrån samtal & görande tar vi reda på barnens förkunskaper.

Utifrån vårt arbete med digitala verktyg kommer barnen introduceras för Beeboots. Vi kommer att utforska hur Beebooten tar sig fram (hjul - rullar) och ta in dessa i vårt MakerSpace. Där vi genom att tejpa på pennor kommer att programmera beebooten att skapa konstverk!

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom de 3 dokumenten, Unikum och dokumentationsväggar synliggörs barnens utveckling & lärande.Planeringen upprättad av:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback