Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik åk 7, Stort, smått och enheter, ht 19

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Ett stort bensinbolag anordnar varje år en tävling där studenter får tävla med bilar som de byggt själva. Den som åker längst på en liter bensin vinner. Det finns bilar som kör över 1 000 km på en enda liter bensin. Vilken blir då bensinförbrukningen per mil?

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Ett stort bensinbolag anordnar varje år en tävling där studenter får tävla med bilar som de byggt själva. Den som åker längst på en liter bensin vinner. Det finns bilar som kör över 1 000 km på en enda liter bensin. Vilken blir då bensinförbrukningen per mil?

Mål

I det här kapitlet får du lära dig:

  • hur vårt talsystem är uppbyggt
  • uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform
  • samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
  • utföra beräkningar med olika sorters tal
  • lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
  • göra avrundningar
  • använda överslagsräkning
  • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Arbetssätt

Vi arbetar med matematikboken X. Kapitel 2 s. 60-101.

En planering av arbetsområdet har du fått att klistra in i din matematikbok. Du tar ansvar för din utbildning genom att välja uppgifter efter din förmåga. Sammanlagt ska du lösa uppgifterna på två av fyra steg i varje avsnitt.

Efter varje kapitel görs en diagnos för att du ska få möjlighet att repetara det du inte är säker på.

Första provet är på kapitel 1 och 2.

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper görs muntligt under gemensamma genomgångar, vid gruppdiskussioner och vid enskilt arbete. Hur du redovisar dina tankegångar skriftligt bedöms i diagnoser och vid skriftliga prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback