Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

En dag på Solen

Förskolan Freden, Ludvika · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Struktur för en dag på Solen.

 Innehåll

En dag på förskolan ser olika ut från dag till dag. Varje dag erbjuds olika aktiviteter som planeras i enlighet med förskolans läroplan. I läroplanen står att:

"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt" (Lpfö98/16).

Utifrån detta finns några fasta rutiner för en dag på avdelning Solen.

 

06.30 - Förskolan öppnar på avdelning Solen.

7.30 - Frukost  på avdelningen Solen. Frukosten som serveras varierar under veckan och ser ut som följer:

Måndag - Fil/Yoghurt med tillbehör

Tisdag - Gröt med tillbehör

Onsdag - Fil/Yoghurt med tillbehör

Torsdag - Gröt med tillbehör

Fredag - Ägg, smörgås och varm choklad

9.00 - Barnen serveras frukt

Innan lunch har vi en mindre sagosamling.

11.00 - Lunch

ca 11.30 - Vila

14.30 - Mellanmål

Från 16:30 samlas alla kvarvarande barn på avdelning Jorden.

 

 


Läroplanskopplingar

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback