Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Musik Åk 4 HT 19

Noltorpsskolan 4-6, Alingsås · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Under höstterminen kommer vi bland annat att arbeta med Tangentinstrument, Improvisation, Sång och Instrumentkännedom.

Arbetsområde:

Under höstterminen kommer vi att arbeta med olika teman för att lära oss de olika delarna i musiken. Vi kommer att arbeta med temat Musiken drar igång, där vi känner puls (både i musiken och på oss själva), lär oss om rytmer och noter. Temat Musiklyssning och analys kommer vi att lära oss hur vi lyssnar på musik och vilka instrument som finns, även vilken familj de tillhör. Under temat Ackord kommer vi att lära oss spela piano, genom att använda ackord, Vi kommer även att lära oss improvisera (hitta på i stunden) över både vita och svarta tangenter. Tema I Have a dream arbetar vi med att skapa en egen text till låten med samma namn, vi kommer även att lära oss mer om gruppen ABBA.

I temat Julavslutning får eleverna öva sig på jullåtarna som de valt att framföra på Julavslutningen. 

Konkreta mål:

Eleven får lära sig att spela tangentinstrument, att improvisera, att sjunga både unisont och i stämmor, grunden i musiken, puls, rytm och ackordspel.

Vi arbetar både enskilt och i grupp där vi visar varandra vad vi lärt oss och även hjälper varandra att komma vidare med vårt arbete. Vi stöttar varandra i vårt skapande och lyssnar till varandras åsikter och tankar.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att enskilt och i grupp sjunga, spela, skapa, delta i musikundervisningen samt din förmåga att motivera andras och eget spelande. 

 

Undervisning:

Vi kommer att spela keyboard och då lära oss olika ackord. Vi kommer  att träna på att improvisera både på svarta och vita tangenter. Vi kommer att sjunga låtar från olika genrer och kulturer samt skapa en egen text till en given melodi.

 

Begreppslista: Melodi, Ackord, stämsång, notation, gehör, improvisation, rytm

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback