Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

På promenad

Förskolan Freden, Ludvika · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vi går ofta ut på promenad med barngruppen. Under en promenad sker många tillfällen till lärande och naturvetenskapliga upplevelser. Vi ger barnen möjlighet att uppleva andra miljöer än den som erbjuds på förskolegården.

 

Var är vi?

Vi väljer ofta att gå på promenad med vår barngrupp då det är ett härligt sätt att få uppleva naturen och våra omgivningar. Vi har en förskolegård som inte är speciellt stor och genom att ta med barnen utanför gården så öppnar vi upp för nya möjligheter och upplevelser.  Vi arbetar med barnen i mindre grupper för att minska ljudnivå och stress så därför är promenaden ett bra verktyg även i det syftet.

 

 

 

Vart ska vi? 

  • Vi strävar efter att ge barnen nya naturvetenskapliga upplevelser.
  • Vi strävar efter att ge barnen en större förståelse för vår närmiljö.
  • Vi strävar efter att utöka barnens ordförråd
  • Vi strävar efter att barnen ska bli trygga i andra miljöer än förskolans miljö.

  


 

Hur gör vi?

För att göra promenaden så genomtänkt och lärorik som möjligt för barnen:

  • Vi har med oss en låda med olika teman, sånger, ramsor och figurer för att kunna ha samlingar med barnen ute. Vi samtalar med barnen kring vad som finns i lådan, de får möjlighet att känna, gissa och fundera.
  • Vi använder Inprintbilder som visar var vi ska gå på promenad någonstans och när vi ska gå tillbaka till förskolan.
  • Vi benämner saker vi ser under vägens gång, samt är uppmärksamma på vad barnen själva visar intresse för.
  • Då tillfälle ges går vi till parken eller skogen och låter barnen bli trygga i den, samt att de får träna sin grovmotorik.
  • Vi är uppmärksamma på naturens skiftningar och benämner dessa, samt låter barnen få lukta/känna för att ge dem naturvetenskapliga upplevelser.
  • Vi uppmärksammar barnen på att vi ska vara rädda om vår miljö och vad naturen har att ge oss.

 

 

Hur blev det?

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback