Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Valtema 2014 på Kronolles test

Centralskolan, _Västerteg · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

I september går svenska folket till val. I ett demokratiskt system som vårt är det viktigt att folket vet hur landet styrs, och använder sina möjligheter att påverka. Hur går det till? Hur gör man? Vad gör egentligen våra folkvalda politiker? I detta arbetsområde kommer du att få insikt i och förståelse för det svenska parlamentariska systemet på ett praktiskt sätt.

Syfte och förmågor

I arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att reflektera kring hur det demokratiska systemet fungerar tillsammans med medborgarna, och hur man kan göra för att förändra saker i vår vardag. Du kommer också att utveckla din förmåga att analysera partiernas tankar och idéer i ett arbete.

Undervisning och centrala begrepp

Du kommer att få fördjupa dig i hur vårt demokratiska samhälle fungerar, i kommunen, landsting/region och riksdagen. Du får lära dig vad som kännetecknar en demokrati hur den fungerar i praktiken.

Du kommer att få se filmer, läsa texter, delta i diskussioner samt arbeta på egen hand med fördjupningsuppgifter för att utveckla dina kunskaper och förmågor.

 

Bedömning

Du kommer att få en skriftlig test och ett arbete där du visar din förmågor .

Du ska visa att du har:
 - Kunskaper om vad demokrati är och vad det innebär.

-kunskaper om hur Sverige styrs, i kommun, region/landsting och riksdag,
 - kunskaper om hur valet går till,
 - kunskaper om de politiska ideologierna (liberalism, konservatism och socialism).


 

Arbetsformer

Se på film, läsa text....

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2014

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Matriser i planeringen
Valet 2014
Kunskapskrav Samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback