Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Favoritmatematik åk. 7 Kapitel 1 - Tal och räknemetoder

Rättviksskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

I det här kapitlet repeterar vi hur vårt talsystem är uppbyggt. Vi ska dessutom räkna med naturliga tal, primtal, negativa tal och tal i potensform. Vi ska lära oss delbarhetsreglerna samt faktorisera tal. Vi ska repetera algoritmerna till de fyra räknesätten och arbeta med prioriteringsregler.

Kunskaper att uppnå

Du kommer arbeta med följande moment:

 • hur vårt talsystem är uppbyggt
 • delbarhet och faktorisering av tal
 • använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • räkning med negativa tal
 • räkning med tal i potensform
 • prioriteringsregler

Dessutom kan du lära mer om:

 • minsta gemensamma multipel
 • största gemensamma faktor
 • fullkomliga, rika och fattiga tal

 
Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar
Paruppgifter
Problemlösning
Individuellt arbete i matteboken eller online
Videoklipp


Begrepp

tal, siffra, tiosystemet/decimala systemet, platsvärde, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, tallinje, hela tal, naturliga tal, motsatta tal, negativa tal, potenser, bas, exponent, parenteser, prioriteringsregler.


Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvalitet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftligt prov

 


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback