Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska år 1

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

I svenska arbetar vi med områdena LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA.

Mål

Våra mål med undervisningen är att du:

 • får intresse för läsning
 • får intresse för att skriva
 • förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om
 • kan alla bokstäver och kan ljuda ihop dem till ord
 • kan forma alla bokstäver rätt, har rätt höjd på dem och placerar dem rätt på raden
 • kan skriva korta texter med stor bokstav och skiljetecken samt ha mellanrum mellan orden
 • kan skriva så andra kan läsa det
 • kan tala inför gruppen

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att:

 • lära dig vad bokstäverna heter och hur de låter
 • lära dig hur bokstäverna formas
 • träna på att läsa och skriva ordbilder
 • skriva och ljuda ihop ord
 • skriva och ljuda ihop meningar med stor bokstav och punkt
 • ha individuell läsning och svara på frågor om textens innehåll
 • läsa enkel skönlitteratur
 • arbeta med läsförståelsematerial
 • lära dig stava frekventa ord
 • skriva kortare texter till bild
 • redovisa ett arbete
 • berätta om något självupplevt
 • arbeta med sagor

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att läsa
 • din förmåga att skriva
 • din förmåga att tala

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter