Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Musik, Svenska

·

Årskurs:

F - 1

Havet

Brattebergsskolan 4-6, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

I temat havet kommer du att få lära dig mer om havet och dess djur- och växtliv.

Så här kommer vi att arbeta:

 • utflykt till stranden
 • undersökningar/experiment
 • artbestämning
 • djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider
 • vattnets kretslopp
 • världshaven
 • läsa och skriva faktatexter
 • föroreningar och miljövård
 • gemensam väggplansch
 • myter om havet
 • sjunga sånger om havet

 

Det här kommer vi att bedöma:

 • att du kan namnge våra vanligaste fiskar, skaldjur, musslor, snäckor, alger och maneter
 • att du kan berätta om ett djurs livscykel
 • att du kan namnge några vanliga växter vid stranden
 • att du kan redogöra för vattnets kretslopp
 • att du kan namnen på våra världshav
 • att du kan skriva en enkel faktatext

 


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback