Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik klass 1, Pixel 1A

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Under hösten kommer du att få lära dig om talen 0-20. Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion inom dessa talområden. Vi kommer även att lära oss om geometriska former, statistik, räknehändelser och om längd.

Syfte

  • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma
    Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Konkretisering av mål

Du skall kunna: 

- känna igen och skriva talen 0-20

- räkna uppåt och nedåt i talområdet 0-10. 

- gruppera mängder i antal från 0 till 20

- addition och subtraktion inom talområdet 0-20 

- jämna och udda tal 

- indelning i tiotal och ental 

- jämföra, uppskatta och mäta längd 

- upprepa andras mönster och göra egna.

- enkla geometriska objekt som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

- avläsa ett stapeldiagram

 

 Arbetssätt

Du kommer att:
- arbeta i arbetsboken Pixel 1A.

- spela spel

- använda laborativt material.

- undersöka, rita och skriva. 

- använda digitala läromedel.

- arbeta enskilt och i grupp. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav. Se även matris. 

Du ska visa dina kunskaper genom att;
- läraren gör bedömningar utifrån observationer. 
- spela tärningsspel. 
- dela upp talen med konkret material som pengar, klossar mm. 
- delta i praktiska övningar.
- arbeta med uppgifter i matematikboken.
- göra diagnoser.

 

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Matematik klass 1 med Pixel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback