Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Svenska, NO (år 1-3), Matematik, Teknik, Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Tema kroppen Ht åk 2

Utsäljeskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar och inre organ.
 • Namn på några kroppsdelar på engelska.
 • Några kroppsdelars funktion.
 • Att göra undersökningar som handlar om människan.

Vi ska också utveckla vår begreppsliga förmåga genom att prata om biologiska begrepp t ex led, länk, kroppsdel, organ, osv.

Vår analysförmåga, kommunikativa förmåga och metakognitiva förmåga tränas också i temat om kroppen.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer och göra övningar.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma om du 

 • känner till  några kroppsdelar och vilken uppgift de har.
 • känner till några inre organ och vilken uppgift de har.
 • kan resonera om något av kroppens behov för att du ska må bra.

Detta kommer att bedömas genom att

- du visar att du kan berätta om några kroppsdelar med hjälp av din dokumentation.

- du kan använda aktuella begrepp.

- du visar att du kan ta ställning och samtala i frågor som rör hälsa och välmående.

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback