Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Urtiden

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Big Bang!...Vad kom att ske efter det? Vi kommer att jobba med perioden Urtiden. .

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
se på film och läsa om Urtiden, från att jorden blev till, de första levande urtidsdjuren, fram till förmänniskan Lucy.

Du kommer att få skriva och lita om det du lär dig, samt diskutera urtiden i grupp.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

förstå hur jorden förändrats under denna tidsperiod ex land, hav och djur
vad som har påverkat förändringarna

Detta visar du genom att
skriva och rita om de olika perioderna under urtiden.
delta och vara aktiv vid diskussioner och samtal


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback