Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

NO åk 3

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2023

Välkommen till åk 3! Under detta läsår kommer vi att fördjupa oss i nedanstående arbetsmoment.

Lärandemål

 

       Utveckla förmågan att använda kunskaper och begrepp i:

 • biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • kemi för att kunna använda olika modeller och teorier samt kunna genomföra enkla kemiska experiment,
 • fysik för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

 

Undervisning

 

       Vi kommer att bl a arbeta med:

 • årstider,
 • utomhusundersökningar,
 • växters och djurs livscykel,
 • olika ekosystem,
 • människans sinnen,
 • magneter,
 • elektricitet,
 • tyngdkraft och friktion,
 • material förr och nu,
 • rymden,
 • vatten och vattnets egenskaper samt
 • luft.

 

 

 

Bedömning

 

 • Jag kommer att bedöma din delaktighet och engagemang under lektionstillfällen.
 • Jag kommer att bedöma hur du arbetar i arbetsboken.
 • Jag kommer att bedöma hur du samtalar kring ämnesområden.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris NO F-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter