Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Svenska åk3 Zick Zack - Berättande text

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Du kommer att få lära dig att läsa och skriva berättande texter. Du kommer lära dig att skriva en dialog.

Konkretisering av syfte

Du kommer att få lära dig att skriva en berättande text, dvs en text som är avsedd att roa och engagera läsaren. Du kommer lära dig att skriva en dialog.

Undervisningens innehåll och struktur

Du kommer att få lära dig:

  • hur innehållet i en berättelse byggs upp
  • att skriva dialog
  • att använda talstreck, frågetecken, utropstecken och punkt på ett korrekt sätt
  • sambandsord för tid (först, sen, därefter, efter ett tag, när, nu)

Vi ska tillsammans i klassen planera och skriva en text, och sedan får du själv planera och skriva en text på egen hand.

Begrepp

Berättande text, rubrik, stycke, dialog, repliker, verb, preteritum.

Mål

  • Du känner till hur en berättande text är uppbyggd.
  • Du kan skriva en dialog.
  • Du använder talstreck, frågetecken, utropstecken och punkt på ett korrekt sätt.
  • Du använder sambandsord för tid.
  • Du kan stava elevnära ord.

Bedömning och dokumentation

Att du deltar aktivt på lektionerna och deltar i samtal och diskussioner i klassrummet. Texterna som du själv skriver bedöms utifrån målen med hjälp av en checklista. När arbetsområdet är klart gör du en självbedömning mot de mål som du har jobbat mot. Din lärare gör en utvärderingen på hur du kan arbeta vidare mot målen.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback