Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

DS Volym åk 3

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vad är volym? Hur kan man mäta det? Vad finns det för olika mått? Vi jämför, uppskattar och mäter.

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med volym. Vi kommer att undersöka hur mycket föremål rymmer och vilket som rymmer mest/minst. Vi kommer att lära oss mer om liter och deciliter.

Mål för elev:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev att givits möjlighet att bli säkrare på:

  • att kunna mäta med liter- och decilitermått.
  • att kunna jämföra volymen mellan olika föremål, vilket rymmer mest/minst?
  • att kunna uppskatta ett föremåls volym.

Innehåll

  • uppskatta, jämföra, mäta samt lösa problem
  • använda begrepp t.ex. volym, rymmer, mest/minst
  • olika måttenheter t.ex. liter och deciliter

Genomförande:

Du får vara med på genomgångar i halvklass och helklass. Du kommer att få arbeta både enskilt och i par/mindre grupp. Vi kommer att göra experiment där vi kommer att uppskatta föremåls volym och sedan med hjälp av liter och deciliter mått ta reda på föremålets volym.  Vi kommer även att arbeta i vårt läromedel. 

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

Bedömning:

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.

  • Du ska visa att du kan mäta olika föremåls volym med liter eller deciliters mått.
  • Du ska visa att du kan jämföra volym mellan olika föremål.
  • Du ska visa att du kan uppskatta volym genom att gissa vad olika föremål rymmer.

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen
DS Volym åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter